Vad är en slav?

En slav kan referera till något av följande:

1. En slav är en dator eller en perifer enhet som arbetar under kontroll av en annan dator perifer.

Obs! Eftersom "master / slave" är stötande är det mer politiskt korrekt att använda "device0 / device1, " "primary / secondary, " "ledare / följare" eller "primär / replika" i sin plats.

2. En slavinställning som finns på en hårddisk eller CD-enhet och justeras med hjälp av hoppare, som visas nedan. Slavinställningen kan användas för att ställa in en enhet som sekundär och tillåter att två enheter ansluts till en enda IDE / ATAPI-anslutning.

Idag är slavinställningen mindre vanligt inställd med hjälp av hoppare på hårddiskar och CD-enheter och bestäms istället av var på IDE-kabeln är enheten ansluten.

Kabelval, CD-villkor, Hårddiskvillkor, Master, PK