Vad är Microsoft Knowledge Base?

Microsoft Knowledge Base är en support och hjälpbaserad kunskapsbas som drivs och underhålls av Microsoft som hjälper sina kunder med frågor och problem relaterade till Microsoft-produkter.

Internet termer, kunskapsbas