Vad är MIB?

MIB kan referera till något av följande:

1. Med en liten bokstav "b" är Mib en förkortning för mebibit .

2. Med en stor bokstav "B" är MiB en förkortning för mebibyte .

3. Kort för förvaltningsinformationsbas, MIB är en databas över objekt som kan övervakas av ett NMS (nätverkshanteringssystem). Varje MIB identifieras av en OID (Objektidentifierare) och är vanligen ett heltal eller strängvärde som definierar en nätverksenhetsinställning eller status.

Dator akronymer, Mb, Nätverksvillkor, SNMP