Vad är UMA (övre minnesområde)?

Kort för övre minnesområdet är UMA området RAM mellan 640 KB och 1.024 KB (1 MB) som har gjorts till användbar RAM. I DOS-baserade system är minnet uppdelat i fem områden: konventionellt minne; övre minne; högt minne; förlängt minne; och expanderat minne. UMA består av övre minnesblock, och användare kan komma åt detta område via en särskild minneshanterare, som EMM386.exe.

Dator akronymer, Minnesvillkor