Vad är moduler?

När man hänvisar till en kommunikationsöverföring är modulering en metod för att ändra en signal innan den skickas eller när den mottas. Ett bra exempel på en enhet som gör det här är ett modem, vilket är en enhet som utför moduleringen mellan telefonsignalen och vad datorn kan förstå.

Modem, Modem termer