Vad är Slack Space?

Termen slack space avser lagringsområdet på en hårddisk från slutet av en lagrad fil till slutet av filklustret i hårddisken. I typiska hårddiskar lagrar datorn filer på enheten i kluster av en viss filstorlek. Till exempel kan filsystemet på hårddisken lagra data i kluster om fyra kilobytes. Om datorn lagrar en fil som bara är två kilobytes i ett fyra kilobyte-kluster kommer det att finnas två kilobytes släckutrymme.

Slack space är en viktig form av bevis inom området rättsmedicinsk utredning. Ofta kan slack space innehålla relevant information om en misstänkt som en åklagare kan använda i en rättegång. Om exempelvis en användare raderade filer som fyllde ett helt hårddiskkluster och sedan sparade nya filer som bara fyllde hälften av klustret, skulle den senare halvan inte nödvändigtvis vara tom. Det kan innehålla återstående information från de raderade filerna. Denna information kan utvinnas av rättsmedicinska utredare som använder speciella datortekniska verktyg.

Villkor för hårddisken, Säkerhetsvillkor