Vad är MPP (Massively Parallel Processing)?

Kort för massiv parallell bearbetning, är MPP datorer som använder processorer parallellt för att utföra ett enda program. En av skillnaderna mellan SMP och MPP är att med MPP har varje CPU ett eget minne för att förhindra eventuell fördröjning som du kan uppleva med SMP när alla CPUer försöker komma åt minnet samtidigt.

Beowulf, Cluster, Dator akronymer, MSCS, Nätverksvillkor, SMP, Supercomputer