Vad är en modul?

En modul kan referera till något av följande:

1. När man hänvisar till datorsoftware är en modul ett diskret kodstycke som kan skapas och upprätthållas för att användas i olika system. Till exempel kan en utvecklare skapa en modul som innehåller koden som krävs för att använda ett ljudkort eller utföra I / O på en viss typ av filsystem. Modulen kan sedan distribueras till och användas av något system som behöver den funktionen, och modulens utveckling kan fortsätta självständigt. Denna metod kallas modulär design .

Linuxkärnan är modulär på detta sätt. LKM (Linux-kärnmoduler) kan laddas med program som modprobe .

2. När man hänvisar till datormaskinvara är en modul en oberoende komponent som kan användas som en del av ett mer komplext system. Till exempel kan en minnesmodul anslutas till datorns moderkort för att fungera som en del av det kompletta systemet.

Programmeringsvillkor