Vad är modulär programmering?

Modulär programmering är ett tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling där de enskilda funktionerna i ett program separeras i fristående komponenter som kallas moduler. Varje modul innehåller allt som behövs för att uppfylla sin egen funktionalitet, och kan redigeras och ändras utan att hela projektet påverkas. Modulär programmering uppnås genom att upprätthålla ett konsekvent modulgränssnitt som andra programkomponenter använder för att få tillgång till varje moduls funktioner.

På vissa språk, som Java och Go, är en modul känd som ett "paket". På andra språk som Python, refererar ett "paket" till en samling moduler.

Språk som stöder modulär programmering

Programmeringsvillkor