Vad är en mobil enhet?

I datavärlden hänvisar termen mobilenhet till en elektronisk enhet som enkelt flyttas från en plats till en annan. Med tiden har denna kategori utvidgats till att omfatta mobiltelefoner, bärbara datorer, smartphones, smartwatches och andra bärbara enheter. Bilden visar ett exempel på en av de vanligaste mobila enheterna idag: tablettdatorn.

Mobil enhetshistorik

Bärbara datorer blev en av de första mobila datoranordningarna genom att eliminera ledningarna mellan datorn och dess kringutrustning och sedan integrera dem i en enhet. Den första bärbara datorn eller bärbara datorn var IBM 5100, som släpptes i september 1975.

Idag avser mobilenhet vanligtvis någon handdator som kan köra appar som kan anslutas till Internet trådlöst. Men även efter dagens mer noggranna standarder fortsätter kategorin att expandera med nya uppfinningar. Såsom är sant i någon gren av databehandling fortsätter våra mobila enheter att erbjuda mer avancerade funktioner samtidigt som storlek och vikt minskas.

Mobiltelefonvillkor, Smartphone, Tablet