Vad är MHz (Megahertz)?

När man hänvisar till en dataprocessor är MHz kort för megahertz och är en miljon Hertz. En oscillatorkrets levererar en liten mängd elektricitet till en kristall varje sekund som mäts i kHz, MHz eller GHz. "Hz" är en förkortning av Hertz och "k" representerar Kilo (tusen), "M" representerar Mega (miljoner) och "G" representerar Giga (tusen miljoner).

De första datorerna processorerna (CPU: er) drivs i kHz. Till exempel fungerade den första processorn, Intel 4004 vid 740 kHz. Senare processorer som drivs i MHz, till exempel, var Intel Pentium-processorn tillgänglig i hastigheter från 60 MHz till 300 MHz. Dagens processorer arbetar i GHz. Vid mätning av processorns hastighet, desto högre hastighet (större antal), desto snabbare kan den köra.

Klockcykel, Datorförkortningar, CPU-villkor, Gigahertz, Hertz, Kilohertz, Mätning