Vad är en Man-In-The-Middle Attack?

Förkortad som MITMA är en man-i-mitten attack en attack där en användare får mellan avsändaren och mottagaren av information och sniffar all information som skickas. I vissa fall kan användare skicka okrypterad data, vilket betyder att MITM (man-i-mitten) kan få någon okrypterad information. I andra fall kan en användare få information från attacken, men måste kryptera informationen innan den kan läsas. Bilden nedan är ett exempel på hur en man-i-mitten attack fungerar. Angriparen avlyser någon eller all trafik som kommer från datorn, samlar in data och vidarebefordrar den till den destination som användaren ursprungligen avser att besöka.

Dator akronymer, Kryptera, Phishing, Säkerhetsvillkor