Vad är Contention?

Kontention kan referera till något av följande:

1. En strid är en konflikt när två eller flera program försöker använda samma resurs eller inställning samtidigt.

2. När man hänvisar till ett nätverk är ett beteende när två eller flera datorer försöker komma åt samma fil samtidigt.

3. Med trådlöst nätverk är ett beteende när två eller flera datastationer försöker sända samtidigt på en gemensam kanal.

Nätverksvillkor, Telefonvillkor