Vad är en Milli?

Förkortad som m, a milli är ett prefix som används för att beskriva en mätning som är lika med en tusenedel av en måttenhet. Några exempel på hur detta kan användas är milliamp, millimeter, millimikron, millisekund och millivolt.

Amp, Datorförkortningar, Mätningar, Meter, Micron, Andra, Volt