Vad är en Outlet?

Alternativt kallad ett eluttag, vägguttag eller vägguttag är ett uttag placeringen av var nätsladden eller nätkabeln sitter i väggen. Bilden är ett exempel på ett USA-stickkontakt.

Varning: Om ett uttag inte är ordentligt jordat kan det leda till dataproblem som inkluderar: en dator som inte startar, slumpmässiga fel och fysisk skada på datorn. Om du tror att ditt uttag kanske inte är jordat eller ordentligt anslutet, kan testinstrument köpas hos en lokal maskinvaruhandel för att testa kablarna på ett uttag.

Den enklaste lösningen för att testa ett vägguttag är att köpa en kabeluttagstester som kan anslutas till uttaget och berätta om ledningarna är korrekta och korrekt jordade. Dessa testare kan köpas på någon lokal hårdvaruaffär eller online via Amazon.com. Dessa testare kan identifiera om kontakten får ström, ledningarna är korrekta och att det finns en ordentlig mark.

Vilken typ av ström kommer från ett uttag?

I Amerika använder nästan alla vägguttag växelström som omvandlas av datorns nätaggregat till likström för en dator. Andra delar av världen brukar ha likströmskontakter och se annorlunda än utloppet på bilden.

Vad är ledningarna i ett 110 V-vägguttag från USA?

  • Koppar, Grön eller Grön med gula ränder - Ansluts till jordjord.
  • Vit - Ansluts till neutral ledare.
  • Svart, röd eller annan färg - Ansluts till hetfasen eller ledaren.

AC, Strömremsa, Strömmen, Socket, Väggplatta