Vad är termiska sensorer?

I en dator övervakar termiska sensorer temperaturen på din maskinvara för att förhindra överhettning. Datorhårdvarukomponenter, speciellt behandlingsenheter som CPU och GPU, blir mycket heta och överhettade om de inte kyls. Typiska kylmetoder för dessa komponenter innefattar värmesänkor, fläktar och flytande kylsystem. Om processorn överhettas, fungerar den och blir snabbt fysiskt skadad eller förstörd. Många system slutar automatiskt springa om deras termiska sensorer rapporterar en omgivningstemperatur som överskrider en förinställd tröskel.

Överhettning är speciellt av intresse för användare som överklockar sina system. Överklockade system genererar nödvändigtvis mer värme än deras specifikationer, och kräver ytterligare kylning för att bära värmen bort från processorerna. I dessa system är övervakningssystemets temperatur en mycket hög prioritet.

Hur kan jag själv kontrollera temperaturen?

Vissa system BIOS-gränssnitt visar värdena som rapporteras av värmesensorerna. Tredjeparts programvarupaket kan göra det möjligt för användaren att övervaka systemets termiska sensorer direkt. För att ta reda på vilken termisk övervakning som finns på ditt system, se dokumentationen för ditt moderkort.

CPU, GPU, Hårdvaruvillkor, moderkort