Varför kommer inte modemet att anslutas vid 56k?

Den högsta anslutningshastigheten med 56k-modem är 53 kbps på grund av FCC-riktlinjerna. Om du ansluter till 53 kbps eller nära 53 kbps är det den högsta anslutningshastigheten som telefonlinjerna och modemet stöder.

Om du inte ansluter nära 56 kbps måste du se till att din Internetleverantör använder samma standard som X2, Flex eller V.90. Om du inte ansluter till samma standard ansluts du med högst 28 eller 36 kbps.

Om din Internetleverantör använder samma standard är det en bra möjlighet att dina telefonlinjer kanske inte är kompatibla eller att telefonlinjerna inte slås på korrekt.