Varför har jag en C och H-enhet?

Det korta svaret är att hårddisken i datorn är komprimerad. Genom att komprimera en hårddisk kan du passa mer information på en enhet, men kräver att ett område (så kallat H-partition) skapas för filer som inte fungerar under komprimering.

Obs! H-enheten är den del av hårddisken som inte är komprimerad.

Kan jag ta bort H säkert?

Komprimering av hårddisken är vanligtvis permanent, och även om det kan vara möjligt att komprimera enheten, kan det vara en opålitlig process. Om du bara vill ha en C-enhet eller om du stöter på problem med din komprimerade hårddisk rekommenderar vi att du raderar datorn och börjar om över.