Varför kan jag inte GIF, JPG eller annan bildfil i Microsoft Paint?

Obs! Tidiga versioner av mspaint stöds bara .bmp eller bitmappsbilder. Så användare som kör Microsoft Windows 95, Windows NT eller en tidigare version av Microsoft Windows kommer inte att kunna öppna andra bildfiler med mspaint. Om du använder Microsoft Paint som inte stöder bildfilerna måste du öppna en mer aktuell bildredigerare.

Microsoft inkluderade senare ytterligare bildstöd i mspaint när de släppte Microsoft Windows 98. Microsoft Windows 98, Windows ME och Windows 2000 har stöd för att öppna .bmp, .gif, .jpg och .jpeg-bildfiler.

Microsoft Windows XP lade till ytterligare stöd för bildfiler .jpg, .jfif, .tif, .tiff och .png, och fortsatte att stödja alla bildformat som är tillgängliga i tidigare versioner av Windows.

Om du kör Windows XP eller senare följer du stegen nedan till GIF, JPG eller annan stödd bildfil i Microsoft Paint.

  1. Klicka på filen och öppna sedan, menyikonen eller tryck Ctrl + O på tangentbordet för att visa fönstret Öppna.
  2. Bläddra till platsen för din bild och dubbelklicka sedan på filen.
  3. När du är öppen bör du se bilden som visas på bilden nedan.