Vad är VDU (Visual Display Unit)?

VDU kan referera till något av följande:

1. Kort för visuell visningsenhet är VDU en äldre brittisk term som används för att beskriva vilken enhet som används med datorer för att visa bilder. Exempelvis är en plattskärm och en projektor båda exempel på VDU. VDU används dock mest för att beskriva CRT-monitorn, en nu arkaisk standard som har ersatts av plattskärmar.

2. Kort för bildskärmsenhet, VDU är en dator som tillåter inmatning av en användare och utmatning till en bildskärm, som en dataskärm. Den består vanligtvis av en dataskärm eller liknande skärm och ett tangentbord, och kan också innehålla en mus. I USA kallas det ibland som en video display terminal, eller VDT.

Dator akronymer, Hårdvara termer, Video termer