Vad är toppnycklarna?

De övre radnycklarna är de tio nycklarna som hittats ovanför hemraderna på ett QWERTY-tangentbord från USA. De övre raderna innehåller knapparna Q, W, E, R och T för vänster och Y, U, I, O och P för höger hand. På bilden nedan är händerna på knapparna hemma rad och de övre raderna är över hemraderna.

Tips: Som du kanske redan har märkt är de första sex toppraderna på ett QWERTY-tangentbord "QWERTY".

Med ett Dvorak-tangentbord är de övre raderna tangenterna?,, P och Y med vänster och F, G, C, R och L tangenterna med höger hand.

Nedre radknappar, Hemrader, Tangentbordsvillkor, QWERTY