Vad är en swap-fil?

Alternativt kallad en sidfil eller personsökningsfil är en bytfil en fil på en hårddisk som används som en tillfällig plats för att lagra information som inte används av datorns RAM. Genom att använda en swap-fil kan en dator använda mer minne än vad som är fysiskt installerat i datorn. Men om datorn är låg på hårddiskutrymme kan datorn springa långsammare på grund av att swapfilen inte kan växa.

Det är normalt att växlingsfilen eller sidfilen växer, ibland växer flera hundra mega i storlek. Nedan visas en lista över vanliga namn och platser för vanliga Microsoft-operativsystem. Slutligen är swapfilerna som standard dolda.

Operativ systemByt filnamnPlats
Windows NT, 2000, XP, Vista och 7PAGEFILE.SYSC: \
Windows 95, 98 och MEWin386.swpC: \
Windows 3.x386PART.PARC: \ WINDOWS

Minnesvillkor, operativsystem villkor, personsökning, virtuellt minne