Vad är STP?

STP kan referera till något av följande:

1. Kort för Spanning Tree Protocol är STP ett nätverksprotokoll som först designats av Radia Perlman. Det skapar en enda väg över ett nätverk, vilket förhindrar att några slingor uppstår, även om det finns flera sökvägar till samma destination.

2. Kort för skärmad twisted pair, se STP-kabeldefinitionen för mer information.

3. Kort för Software Test Plan, STP är en plan som utvecklats som en riktlinje för att testa dators mjukvara.

BPDU, Dator akronymer, Nätverksvillkor, Protokoll, Programmeringsvillkor, Spanning tree