Vad är SLIC?

En SLIC, även känd som ett abonnentgränssnittskort, är en modulär elektronisk krets som gränsar till ett telekommunikationsnätverk. Den används för att konvertera analog röstkommunikation till digital och vice versa. SLIC-enheter installeras vanligtvis i högdensitetsområden av abonnenthem och kan fungera som gränssnitt för upp till 96 kunder.

Elektronik villkor, Gränssnittskort, Telekommunikation