Vad är en Skip?

Alternativt kallad Next, Skip är en funktion som finns i mediaspelare, ofta representerad av två pilar som pekar åt höger följt av en vertikal linje. Med den här funktionen kan användaren flytta till nästa spår eller kapitel beroende på medietypen.

Liksom hoppningsfunktionen är den föregående funktionen en vertikal linje följt av två pilar som pekar åt vänster. Det startar antingen spåret eller kapitlet eller om du trycker två gånger snabbt, går du till den föregående.

Ovan och till höger är ett exempel på den tidigare knappen, spelknappen och hoppa över knappen som hittades i Microsoft Windows Media Player.

Snabbspolning, Mediaspelare, Paus, Uppspelning, Spolning, Programmeringsvillkor