Vad är en Sensor?

Elektronisk enhet eller objekt som kan upptäcka verkliga förhållanden och tolka vad det har upptäckt i data som enheten kan förstå.

Ett bra exempel på en sensor är en rörelsessensor som kan anslutas till en dator för att upptäcka rörelse inom en byggnad. Andra sensorer kan upptäcka värme, ljus, strålning och ljud. Bilden visar en Microsofts fingeravtryckssensor och läsare, en maskinvaruanordning som gör att du kan identifiera dig med datorn med ditt finger.

Fingeravtryck, hårdvara termer