Vad är RISC (Reduced Instruction Set Computing)?

Utvecklat och introducerat av IBM 1980, och inriktat på David Patterson, är RISC bristfällig för reducerad instruktionsuppsättning . Det uttalas "risk". RISC är en processorarkitektur som kräver mindre instruktioner att använda, vilket gör att processorerna blir snabbare än tidigare CISC-processorer. Idag delar RISC- och CISC-processorer många av samma instruktionsmetoder och arbetar med samma hastigheter.

CISC, Dator akronymer, CPU villkor, Hårdvara termer, Superscalar, X86