Vad är en Reverse DNS Lookup?

En omvänd DNS-sökning kan referera till något av följande:

1. Alternativt kallad omvänd upplösning och rDNS är omvänd DNS-uppslag processen att leta upp en IP-adress för att lösa ett värdnamn istället för omvänd . Denna teknik används ofta för att diagnostisera nätverksrelaterade problem eller avgöra var nätverksdata går.

Användare som kör Microsoft Windows kan använda kommandot nslookup för att utföra en omvänd uppslag på en IP-adress och Linux-användare kan använda värdkommandot på nslookup.

2. En omvänd uppslag är också en metod för att lokalisera en adress från ett telefonnummer.

DNS, Nameserver, Nätverksvillkor