Vad är REM?

Kort sagt, REM är ett uttalande som kan placeras i systemfiler som autoexec.bat eller config.sys genom att placera "REM" (följt av ett mellanslag) framför en rad. Om du gör detta skulle du ange raden och inte visa raden om ekot är avstängt.

 @echo offREM Exempel linje som inte kommer att ses med eko av. 

Echo Hello World!

I exemplet ovan skulle den första raden hoppas över och batchfilen skulle bara echo "Hello World!" till skärmen.

Alternativt kan du också placera två kolon (: :) framför en rad för att anmärka en rad i en batchfil. Med två kolon kommer inte linjen att visas oavsett om ekotur är i batchfilen.

 :: Denna linje syns aldrig

Echo Hello World!

Kommentar, Datorförkortningar, Ej exkluderbart uttalande, Programmeringsvillkor