Vad är ReFS?

Resilient File System, eller ReFS, är ett proprietärt filsystem som utvecklats av Microsoft och inledningsvis ingår i Windows Server 2012. Det var tänkt att ersätta NTFS och inkluderade förbättringar. Några av dess funktioner inkluderar borttagning av behovet av chkdsk, hantering av hårddiskfel och redundans (inklusive RAID) och förmågan att hantera längre filnamn och sökvägar. ReFS inkluderade också virtualisering av lagring och poolning, liksom automatisk integritetskontroll och skrubbning av data.

Dator akronymer, Microsoft, operativsystem villkor