Vad är Quick-And-Dirty?

Snabb och smutsig (eller snabb-n-smutsig ) beskriver färdigställandet av en uppgift snabbt, på offret av kvalitet. Denna term avser vanligtvis programvaruprogrammering, där en funktion eller ett program är utformat och skrivet på kort tid, kan innehålla fel och är vanligtvis svår att underhålla.

Programmeringsvillkor, Spagetti-kod