Vad är en proxyserver?

En proxy är en datorserver eller ett program som ingår i gateway-servern eller en annan dator som skiljer ett lokalt nätverk från externa nätverk. En proxyserver cachar alla sidor som är åtkomliga via nätverket så att användare som kanske vill besöka samma sida för att ladda det snabbare och minska nätverksbandbredd. När en sida är tillgänglig som inte finns i proxyserverns cache, kommer proxyservern åt sidan med sin egen IP-adress, cachar sidan och vidarebefordrar den till användaren.

Har jag en proxy?

Program och enheter som ansluter till Internet kan begära proxy, proxys adress eller proxyserver. Denna information krävs endast om du ansluter till en proxy för att ansluta till Internet. Om du är osäker är det troligt att du inte har en proxy och den här informationen kan lämnas tom eller om det är tillgängligt väljer du alternativet för att automatiskt identifiera nätverksinställningar.

Så här delar du en Internetanslutning med en proxy

Idag är det för de flesta användare det enklaste sättet att dela en Internet-anslutning idag att använda en nätverksrouter.

Application Gateway, BNC, Cache-server, ICS, Nätverksvillkor, Server, Webbplatsbaserad proxy