Vad är ett pivottabell?

Ett pivottabell är ett verktyg som används i kalkylarksprogram som är utformade för att samla in information från ett bord eller ett kalkylblad och sedan sammanfatta data i en sekund. Bortsett från att data blir enklare att läsa, tillåter datatabeller också användaren att välja en eller flera lista över värden och visa eller manipulera data på ett användbart sätt. De kan användas för att beräkna totals, ge genomsnittsvärden eller visa data i en kategoriserad metod för granskning (i huvudsak en sammanfattning av data per kategori).

Pivottabeller har ofta använts i näringslivet för att sammanfatta försäljningsdata, för att lättare kunna se försäljningsuppgifter per kategori, avdelning, ort etc. Det kan användas på ett liknande sätt, men för att även ompröva kostnader, i stället för försäljning.

Tips: Formler kan också användas med pivottabeller för att beräkna totals, medelvärden, standardavvikelser och mer.

Formel, Google Sheets, Microsoft Excel, programvarukrav, kalkylblad, kalkylblad