Vad är en PalmPilot?

PalmPilot var en rad PDA (Palmtop-datorer) som först producerades av Palm 1992 med ledningen av Jeff Hawkins. Deras första PDA kallades Zoomer innan de köptes av US Robotics 1995. Efter köpet släppte US Robotics flera hundra tusen PalmPilots.

Den tidiga PalmPilot blev populär på grund av deras portabilitet och Graffiti-handstiligenkänning. Använda en PalmPilot kan användaren hålla anteckningar, hantera kontakter, spela spel och visa och hantera andra dokument. PalmPilot tar emot ingång med hjälp av en penn. Användare håller pennan som en penna, knackar på skärmen med spetsen för att interagera med knappar och menyer. Stylus används också för att ge naturlig handskrivning, vilken PalmPilot kände igen med hjälp av sin "Graffiti" -algoritm. På bilden finns en Palm Tungsten och ett exempel på en PalmPilot.

1998 lämnade Palm US Robotics och skapade Handspring-företaget, som senare delades in i två olika företag PalmOne och PalmSource, som senare döptes till Palm Inc. Under 2010 förvärvades Palm senare av Hewlett Packard och några av de teknologier som förvärvades av inköpet inkorporerades i WebOS som användes av Hewlett Packard tabletter.

Idag används Palm och PalmPilot inte längre och har ersatts med smartphones och tabletter.

Handdator, Hårdvara termer, Palmtop dator, PDA