Vad är ett sidnummer?

Ibland förkortas som sid nr, ett sidnummer är numret på den specifika sidan i ett dokument. Dokumentet kan skrivas ut, som en bok eller en tidning, eller elektronisk, som ett Microsoft Word-dokument eller en e-bok. Sidnumret finns vanligtvis längst ner på sidan, men kan ibland hittas i dokumentets övre vänstra eller övre högra hörn. Ett exempel skulle vara om en person som läser ett dokument tittar på den femte sidan, den sidan är sidnummer fem.

I tryckta böcker är sidnummer ett vanligtvis första sidan av det första kapitlet i boken. Titelsidan och innehållsförteckningen ingår inte i sidnumreringen. I vissa professionella dokument är sidnummer en titel sida.

Dokument, sidfot, mätningar, innehållsförteckning