Vad är Outsource?

När ett företag kontrakterar delar av sin arbetsbelastning ut till eller söker resurser från en annan organisation kallas det outsourcing. Till exempel lägger flera företag ut sina tekniska supportbehov för att minska de totala driftskostnaderna och öka vinsten.

Affärsvillkor, Tekniskt stöd