Vad är Natural Language Processing?

Ibland förkortas NLP, är naturligt språkbehandling en metod som används i artificiell intelligens för att bearbeta och härleda mening från det mänskliga språket.

AI, Artificiell intelligens termer, Datorförkortningar, Fuzzy logik, Naturligt språk