Vad är Multi-Mode Fiber?

Fiberoptisk kabel som sänder sin signal över flera ljuspulser i olika vinklar. Eftersom signalen sprider sig över långa avstånd används flera fiberkablar endast på korta avstånd. När en längre fiberoptisk kablage behövs används single-mode fiber.

Fiber, Nätverksvillkor, Single-mode fiber