Vad är MSVC?

MSVC står för Microsoft Visual C ++, en IDE (integrerad utvecklingsmiljö) för C och C ++ programmeringsspråk. Det är ett verktyg för att skriva och felsöka C, C ++ och C # -koden, särskilt kod skrivet för Microsoft Windows, .NET Framework eller DirectX.

MSVC finns i Express Edition eller som en del av Microsoft Visual Studio. Den senaste versionen (från och med 2012) innehåller verktyg för programmering i JavaScript och F # också.

Datorförkortningar, DirectX, IDE, JavaScript, Programmeringsvillkor