Vad är MSG (Meddelande)?

MSG kan referera till något av följande:

1. Korthand för meddelande, msg används ofta i chattrum för användare som vill prata privat. MSG används också i IRC som ett kommando för att skicka meddelanden privat till andra användare som är anslutna till IRC. Nedan är ett exempel på hur det här kommandot kan användas.

 / msg computerhope Hej hur mår du? 

I kommandot ovan, "Hej hur mår du?" skulle skickas till användardatorn. De flesta IRC-program öppnar också ett nytt chatfönster med användaren du skickade ett meddelande så att konversationen kan fortsättas.

2. När du hänvisar till Windows-kommandoraden är msg ett kommando som låter dig skicka meddelanden till andra datorer i ett nätverk.

3. Microsoft Outlook-e-postmeddelanden har en .msg filtillägg när den sparas som en fil. När en .msg-fil öppnas, öppnas den som standard i Microsoft Outlook, om den är installerad på datorn.

Chat villkor, IRC