Vad är MSDN (Microsoft Developer Network)?

Kort för Microsoft Developer Network är MSDN en del av Microsoft avsedd att hjälpa utbilda och informera utvecklare om Microsoft-produkter och hur man utvecklar för eller med dem.

Dator akronymer, Programmeringsvillkor