Vad är MSD?

MSD kan referera till något av följande:

1. Kort för mest signifikanta siffran är MSD siffran längst till vänster i en sträng av siffror. Till exempel, i numret 2 006 är "2" den viktigaste siffran.

2. MSD är kort för Microsoft Diagnostics . Se Microsoft Diagnostics för definition.

3. MSD är kort för Moskva Sommartid .

Dator akronymer, siffror, minst signifikanta siffror, mest signifikanta bitar, viktigaste byte, mest signifikanta tecken, programvarukrav