Vad är MRUD (Nyligen använda katalogen)?

Kort för Nyligen Användad Katalog, MRUD används för att komma åt den katalog du senast navigerade. Om du till exempel öppnade en fil från skrivbordet i Windows skulle katalogvägen till ditt skrivbord bli MRUD.

Dator akronymer, katalog, programvarukrav