Vad är MPLS (Multiprotocol Label Switching)?

Kort för Multiprotocol Label Switching, MPLS är behandling av datapaketetiketter. Med MPLS-etiketter undersöks i stället för att behöva undersöka innehållet i varje paket och därigenom bestämma nätverksdestinationen på ett mer effektivt sätt. Den här metoden kan förbättra dataöverföringshastigheten eftersom det inte finns något behov av att använda ett routingbord för att göra en sökning på var datapaketet skickas.

På grund av de virtuella vägarna mellan nätverksnoder är MPLS inte beroende av ett OSI-modelldatalänklager. Det eliminerar också praktiskt taget nödvändigheten att använda lagernätverk för olika typer av nätverkstrafik. Genom att inkludera MPLS-rubriken, innehållande en eller flera etiketter, till varje datapaket, får nätverk en mycket nödvändig förbättring av dataöverföringseffektiviteten, vilket bidrar till att minska kostnaderna i slutet.

Dator akronymer, Nätverksvillkor, Protokoll