Vad är MPI (Message Passing Interface)?

Kort för meddelandeöverföring gränssnitt . Målet med MPI är att utveckla en standard för att skriva program som kommunicerar genom att skicka meddelanden till varandra. Med andra ord fungerar varje program som ett API som är tillgängligt för alla andra program.

API, Dator akronymer, Meddelande, Programmeringsvillkor