Vad är Mozilla?

Mozilla Foundation grundades den 15 juli 2003, med startstöd från America Online Netscape för att hjälpa open source att överleva utan Netscape. Idag är Mozilla och Mozilla-stiftelsen ansvariga för många olika program som Mozilla Firefox, Thunderbird, Bugzilla, Camino, Sunbird och mycket mer.

Firefox, Mofo, Netscape, SeaMonkey, Thunderbird