Vad är en film?

En film är en elektronisk signal för att flytta grafik, bilder eller text som används för att kombinera en stadig ström av bilder som används för underhållning, utbildning eller andra användningsområden. Denna term används ofta för att beskriva innehåll som är längre än tio minuter eller något du skulle titta på din TV eller på teatern. Medan video används för att beskriva korta klipp eller filer på Internet, se videodefinitionen för ytterligare information och online-exempel.

För att spela en filmfil på din dator måste du ha ett filmspelareprogram som stöder videofilen du försöker spela. Till exempel, filmspelare som arbetar med Windows är Windows Media Player (ingår i Windows) och VLC (som också fungerar på andra plattformar).

DVD, Mediaspelare, Video, Video termer