Vad är MOV?

Mov kan referera till något av följande:

1. Kort för Metal Oxid Varistor, MOV är en enhet som finns i överspänningsskydd som grunder ström när som helst över spänningsspänningen. En MOV kan försämras eller till och med misslyckas om för mycket ström har genomförts. Om så är fallet slås överspänningsskyddets statusindikatorlampa av.

Obs! Förväxla inte statusindikatorn med strömbrytaren, vilket ofta bara används för att indikera att överspänningsskyddet får ström.

2. Mov är en filtillägg av en Apple QuickTime-film.

Spännspänning, Dator akronymer, Effektvillkor, Överspänningsskydd, Video, Videoutgångar