Vad är Mousegrid?

Microsoft Windows-taligenkänningsprogrammet använder en mousegrid- funktion som låter dig välja vart du vill klicka med din röst. När du till exempel säger "mousegrid" överlappar ett rutnät fönstret som liknar bilden nedan.

För att styra musen där du vill klicka, säg numret på det område du vill klicka på. Om vi ​​till exempel vill klicka på Computer Hope-logotypen längst upp på skärmen kan vi börja med att säga "1" eftersom logotypen finns i ruta 1. Programmet för Windows taligenkänning skulle då ge ett mindre rutnät i den delen . För att förfina exakt var vi vill klicka, skulle vi då behöva säga vilken del av rutnätet, och vilka underavsnitt som helst, tills den exakta klickställningen är definierad. I vårt exempel, för att klicka på logotypen, skulle vi säga: "mousegrid", "1", "3", "7", "6" och sedan "klicka".

Programvarukrav, Röstigenkänning