Vad är Mouse Chording?

Muschording är användningen av flera musknappar samtidigt för att utföra en speciell funktion.

Exempel på applikationer som stödjer muschording

  • I World of Warcraft och andra spel, när du håller ner vänster och höger musknapp, gör det att din karaktär går framåt medan du har möjlighet att flytta kameran och titta runt.
  • 3D-astronomiprogrammet Celestia, som justerar kamerans avstånd när musen flyttas medan vänster och höger musknapp hålls nere.

Mus villkor